اصول مشاوره مدیریت تجزیه تحلیل، برنامه ریزی اجرا ی مشاوره مدیریت وظایف، انتظار

به نام او که همه هستی از اوست

مشاور مدیریت

اصول مشاوره مدیریت

تجزیه تحلیل، برنامه ریزی اجرا ی مشاوره مدیریت

وظایف، انتظارات، شیوه اجرا، تکنیک، تاکتیک، استراتژی، دانش، نگرش و مهارت مشاوره و مشاوران

مدیریت، تشخیص بیماری های مدیریت ، معاینه مدیران،

تشخیص بیماری های مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی، پشتیبانی،  بازاریابی، فروش، تبلیغات و برند

انواع بیماری های مدیریت، سازمان ، شرکت و موسسات مختلف و تکنیک های درمان آن

نویسنده و مترجم:

علی خویه و فهیمه احمدی

مدرسان دانشگاه، مشاوران ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبرو شرکت های بزرگ ملی و بین المللی

www.khooyeh.com

www.marketingconsulting.blogfa.com

www.marketingconsulting.persianblog.ir

1392

قابل استفاده کلیه دست اندرکاران صنعت، تولید، خدمات،صاحبان سرمایه، سرمایه داران، صاحبان برند، مدیران، سرپرستان، کارکنان، اساتید، دانشجویان، محققان و علاقمندان به مشاوره در شاخه های مختلف به ویژه مدیریت، بازرگانی ، فروش، تبلیغات و ارتباطات

 

فهرست برخی از مطالب کتاب:

  • مشاور کیست مفاهیم اساسی
  • مطالعه موردی...
  • مشاور مدیریت کیست
  • مشاور مدیریت  کیست
  • تعریف مشاوره و مشاور مدیریت
  • مشاور مدیریت  یک تخصص مهارت دانش یا هنر
  • هدف از مشاوره
  • مشاوره مبتنی بر هدف
  • اهمیت و ضرورت مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغات
  • مطالعه موردی...

تعریف معاینات  مدیریت .. 14
·  فعالیتهای اصلی در مدیریت .. 14
·  آمیخته مدیریت .. 14
·  وظیفه ی تحقیق در مدیریت . 14
·  مدل تصمیم گیری (Decide) 14
·  طبقه بندی تحقیق در مدیریت . 14
·  معاینات  منجر به حل مسئله. 14
·  معاینات  منجر به شناسائی مسئله. 14
·   سازمان معاینات  مدیریت .. 14
·  سیستم اطلاعاتی مدیریت  (Mis) 14

/ 0 نظر / 26 بازدید