تمرین های منشیگری موفق

 

 

تمرین های منشیگری موفق

تمرین تمرکز بر روی یک فکر مانند سلامتی

فکری را انتخاب کنید ببینید چه مدت می توانید ذهن خود را روی آن نگه دارید.بهتر است در ابتدا با ساعت،سیر زمان را دنبال کنید.اگر تصمیم بگیرید درباره سلامتی فکر کنید،علاوه بر افزایش تمرکز،نفع بسیاری از این کار می برید.فکر کنید سلامتی بزرگترین نعمت در دنیاست.اجازه ندهید فکر دیگری به ذهن راه پیدا کند.لحظه ای که فکر دیگری شروع به مزاحمت کرد آن را از ذهن بیرون کنید.خود را عادت دهید روزانه حدود ده دقیقه روی این فکر تمرکز کنید. تا وقتی که کاملآ بر فکر خود مسلط شوید و به هیچ چیز دیگر جز آن فکر نکنید به این کار ادامه دهید.پی خواهید برد که این کار برای متمرکز کردن فکر بر سلامتی بسیار ارزشمند است.بدون توجه به وضعیت کنونی،خود را آنگونه ببینید که می خواهید باشید و چیزهای دیگر را نادیده بگیرید.در ابتدا فراموش کردن ناراحتی ها،در صورت وجود ناراحتی بسیار مشکل است ولی پس از مدت کوتاهی می توانید بر این افکار منفی غلبه کنید و خود را آنگونه ببینید که دوست دارید باشید.با هر بار تمرکز،تصویر کاملتری از سلامتی ترسیم می کنید و هنگامی که آن را کاملآ درک کردید سالم،قوی و سرحال می شوید.

ارزش عادت به ایجاد تصویر ذهنی

می خواهم این باور را در ذهن شما ایجاد کنم که عادت به ایجاد تصاویر ذهنی بسیار ارزشمند است.این شیوه را تمام مردان موفق همه اعصار به کار برده اند،ولی عده کمی اهمیت کامل آن را درک می کنند.آیا می دانید که همیشه طبق تصاویری که ایجاد کرده اید،عمل می کنید،اگر به خود اجازه ترسیم افکار منفی را بدهید،ناخودآگاه در خود حالت منفی ایجاد می کند.به تهی دستی،ضعف،بیماری،ترس و غیره می اندیشید.با همان قاطعیت که به این موارد فکر کنید،زندگی برونی و عینی شما خود را به طریق مشابهی آشکار می کند.به هر ترتیبی که فکر کنیم دقیقآ در زندگی واقعیت پیدا می کند.ء

اتصال به آگاهی برتر یا آگاهی کیهانی

در تمرکز عمیق به روح خالق بزرگ متصل می شوید و انرژی خالق در شما جریان می یابد و به آنچه در ذهن ایجاد کرده اید،صورت و زندگی می بخشد.در تمرکز عمیق ذهن شما با بی نهایت آشنا می شود و بینش کیهانی را ثبت و پیام های آن را دریافت می کند.آن قدر از انرژی کیهانی لبریز می شوید که واقعآ در نیروی الهی غرق می شوید.این دلپذیرترین حالت دنیا است.در ان زمان است که بر مزایای اتصال به آگاهی برتر واقف می شوید.آگاهی برتر امواج متعالی کیهانی را ثبت می کند.اغلب به ذهن جهانی که از آن پیغام دریافت می کنیم،ایستگاه رادیویی می گویند.عده بسیار کمی به این مرحله از تمرکز می رسند و می دانند که این کار ممکن است.اغلب مردم فکر می کنند تمرکز یعنی محدود شدن به یک موضوع،در حالی که تمرکز عمیق تر،ما را با «خالق بی نهایت» که بخشنده و حافظ سلامتی است،هماهنگ می کند.ء

تجلی قدرت تقریبآ بی نهایت

وقتی به آگاهی برتر خود متصل شدید،می توانید کنترل افکار انسانی خود را در دست بگیرید.در این صورت افکاری که به ذهن شما می رسد ورای افکار انسانی است.غالب اوقات از آن به عنوان آگاهی کیهانی سخن می گویند.اگر یک بار آن را امتحان کنید،هرگز فراموش نمی کنید.طبعآ رسیدن به این مرحله نیاز به تمرین فراوان دارد.ولی با هر بار تمرین،انجام آن برای بار بعدی راحت تر می شود و به تدریج صاحب قدرتی می شوید که قبلآ برای شما ناشناخته بود.می توانید تجلی «قدرت تقریبآ بی نهایت» وجود خود را در حال تمرکز عمیق تر،هدایت کنید.ء

گرفتن نتایج بهتر

اشعه های خورشید وقتی با عینک ته استکانی روی چیزی متمرکز شود،گرمایی تولید می کند که بارها بیشتر از اشعه های پراکنده همان منبع نور و گرما است.این مثال در مورد توجه نیز صدق می کند.اگر آن را پراکنده کنید،نتایجی معمولی به دست می آورید.ولی با متمرکز کردن آن روی یک چیز نتایج بهتری می گیرید.وقتی توجه خود را به طور ارادی یا غیر ارادی در هر کار روی یک هدف متمرکز می کنید،توجه شما در مسیر نیل به آن قرار می گیرد.اگر انرژی خود را روی یک چیز متمرکز کنید و همه چیزهای دیگر را از ذهن خود برانید،تمرکز نیرویی تولید می کند که می تواند آنچه را می خواهید به شما بدهد.وقتی فکر خود را متمرکز می کنید،قدرت آن را افزایش می دهید.تمرین هایی که به آنها خواهیم پرداخت،کسل کننده و یکنواخت ولی مفید هستند.اگر در انجام آنها ایستادگی کنید،درمی یابید که بسیار ارزشمند هستند،زیرا قدرت تمرکز شما را افزایش می دهند.ء

استراحت به سلولهای مغزی

قبل از پیش رفتن به سوی تمرین ها به سؤالی که به ذهن من رسیده است،پاسخ می دهم.ممکن است شخصی بگوید:«پس از کار روزانه آن قدر خسته ام که نمی توانم تمرینی انجام دهم.»ولی این درست نیست.ما می گوییم این شخص کاملآ خسته به خانه می رسد،شامش را می خورد و استراحت می کند.اگر کار او فکری بوده،فکری که ذهن او را هنگام کار به خود مشغول کرده بود،به سوی او می آید و مانع استراحت او می شود.این واقعیتی اذعان شده است که افکاری خاص،سلولهای مغزی خاصی را به کار می اندازند و سایر سلولها در آن زمان در حال استراحت هستند.حال اگر به موضوعی متفاوت از آنچه در طول روز به آن فکر می کردید بیاندیشید،سلولهایی را به کار می اندازید که در طول روز کاری نکرده اند و به سلولهایی که فعال بوده اند،استراحت می دهید.بنابراین باید وقت فراغت خود را تنظیم کنید و افکاری را به ذهن بخوانید که سلولهایی را که در طول روز خسته کرده اید،فعال نکنند.اگر توجه خود را روی فکری جدید متمرکز کنید،سلولهای خسته را از جنبش و فعالیت آسوده می کنید و به آنها فرصت استراحت می دهید.سایر سلولها که در طول روز بیکار بوده اند،می خواهند فعالیت کنند.به این ترتیب پی می برید که علاوه بر استراحت کافی از دقت و فراغت خود لذت می برید.هنگامی که تسلط بر افکار خود را آموختید،می توانید آنها را به همان راحتی که لباس خود را تعویض می کنید،عوض کنید.

بدن را تحت کنترل مستقیم ذهن قرار دادن

به خاطر داشته باشید که لازمه تمرکز،دور کردن افکار بیرونی و هر چیز بیگانه و بی ارتباط با موضوع مورد نظر است.اکنون به منظور کنترل فکر خود ابتدا باید بتوانید بدن خود را کنترل کنید.بدن باید تحت کنترل مستقیم ذهن و ذهن به نوبه خود باید تحت کنترل و اراده باشد.اراده شما آنقدر قوی هست که هر کاری را بخواهید انجام دهد.ولی ابتدا باید این موضوع را بدانید که ذهن را می توان با قرار دادن آن تحت تأثیر مستقیم اراده،تا حد زیادی تقویت کرد.وقتی نیروی اراده ذهن را تقویت کنید،ذهن فرستنده قوی فکر می شود،زیرا نیروی بیشتری دارد.

بهترین زمان برای تمرین تمرکز و نحوه آن

بهترین زمان برای تمرکز،پس از مطالعه مطلبی الهام بخش است.زیرا در ین زمان از لحاظ ذهنی و روحی در وضعیتی مطلوب و متعالی قرار دارید.در این زمان آمادگی شما برای تمرکز عمیق بیشتر است.اگر در اتاق خود هستید،پنجره ها را باز کنید و از مطلوب بودن هوا مطمئن شوید.طاق باز و بدون بالش دراز بکشید.دقت کنید همه ماهیچه ها در حال استراحت باشند.حالا آرام نفس بکشید و به راحتی ریه های خود را از هوای تازه پر کنید.بدون اینکه به خود فشار بیاورید تا وقتی که می توانید به این کار ادامه دهید.سپس نفس خود را بیرون بدهید.آرام و موزون هوا را از ریه های خود خارج کنید.پنج دقیقه به این روش تنفس کنید و بگذارید «نسیم الهی» در وجود شما جاری شود و تمام سلولهای ذهن و بدن شما را پاک و سرحال کند.در این زمان برای ادامه تمرین آماده اید.حالا فکر کنید چقدر آرام و آسوده هستید.این وضعیت شما را شیفته خود می کند.کافی است فکر کنید آماده دریافت معرفتی هستید که بسیار بزرگتر از تمام معرفتی است که تاکنون دریافت کرده اید.اکنون استراحت کنید و اجازه دهید این احساس در شما اثر و از شما عبور کند و شما را در رسیدن به آرزوهایتان یاری کند.ء

استاد تمرکز شدن و باور کردن موفقیت

هیچ تردید و ترسی به خود راه ندهید.فقط حس کنید آرزوی شما برآورده می شود.فقط حس کنید که واقعآ به آرزوی خود رسیده اید،زیرا درست لحظه ای که آرزویی می کنید،در دنیای فکری شما آشکار می شود.هر وقت تمرکز می کنید،موفقیت را باور کنید.این حس را حف کنید و به هیچ وجه اجازه اختلال در آن را ندهید.به زودی پی می برید که استاد تمرکز شدهاید.پی می برید که این تمرین برای شما ارزش شگفت آوری دارد و به سرعت یاد می گیرید هر چیزی را که به عهده می گیرید،می توانید آن را با موفقیت به انجام برسانید.ابتدا لازم خواهد بود جسم را برای اطاعت از فرمان ذهن آموزش دهید.از شما می خواهم حرکت ماهیچه های خود را کنترل کنید.تمرین های اولیه در کمک به کسب کنترل کامل ماهیچه ها،بسیار مفید است.

تمرین اول

روی یک صندلی راحت بنشینید و ببینید تا چه حد می توانید آرام و بی حرکت بمانید.آن قدرها هم که به نظر می رسد ساده نیست.باید برای بی حرکت نشستن،توجه خود را متمرکز کنید.مراقب و متوجه باشید که حرکت ماهیچه ای غیر ارادی نباشد.با کمی تمرین متوجه می شوید که می توانید به مدت پانزده دقیقه بدون حرکت در یک جا بنشینیدابتدا توصیه می کنم به مدت پنج دقیقه در وضعیت استراحت کامل بنشینید.پس از اینکه توانستید پنج دقیقه کاملآ بی حرکت بمانید،زمان را به ده و سپس پانزده دقیقه افزایش دهید.این کار را تا وقتی لازم است انجام دهید،ولی هرگز برای بی حرکت ماندن به خود فشار نیاورید.باید کاملآ راحت باشید.این روش عادت به استراحت را بسیار سودمند خواهید یافت.

تمرین دوم

روی یک صندلی بنشینید.سر خود را عقب،چانه را بالا و شانه ها را عقب نگه دارید.دست راست را مستقیم از پهلو تا سطح شانه بالا بیاورید.فقط گردن را حرکت دهید و به اطراف نگاه کنید.نگاه خود را روی انگشتا خود ثابت کنید و یک دقیقه دست خود را کاملآ بی حرکت نگه دارید.این تمرین را با دست چپ تکرار کنید.وقتی توانستید دست خود را کاملآ بی حرکت نگه دارید،زمان را افزایش دهید تا وقتی که بتوانید هر دست خود را پنج دقیقه بی حرکت نگه دارید.وقتی حس کردید بیش از حد به دست شما فشار آمده است،کف دست را به سمت پایین برگردانید.زیرا این راحت ترین وضعیت قرارگرفتن دست در این حالت است.اگر نگاه شما روی نوک انگشتانتان ثابت باشد،می توانید تشخیص دهید آیا دست شما کاملآ ثابت است یا نه.ء

تمرین سوم

یک لیوان کوچک را از آب پر کنید و آن را با انگشتان خود نگه دارید.دست خود را مستقیم مقابل خود نگه دارید.حالا نگاه خود را روی لیوان ثابت کنید و سعی کنید طوری دست خود را بی حرکت نگه دارید که هیچ حرکتی قابل مشاهده نباشد.ابتدا این کار را به مدت یک دقیقه انجام دهید و سپس زمان را تا پنج دقیقه افزایش دهید.این تمرین را ابتدا با یک دست و سپس با دست دیگر انجام دهید.ء

تمرین چهارم

در طول روز مراقب ماهیچه های خود باشید تا منقبض یا کشیده نشوند.ببینید چقدر می توانید راحت و آرام باشید.ببینید چقدر می توان همیشه آرامش داشت.به جای ظاهری عصبی و پرتنش،رفتاری آرام را در خود پرورش دهید.این احساس ذهنی رفتار و سلوک شما را اصلاح می کند.از تمام حرکات بیهوده و اضافی و غیرضروری بدن خود جلوگیری کنید.این حرکات اضافی به این معنی است که کنترل درستی روی بدن خود ندارید.پس از به دست آوردن این کنترل،توجه کنید که افرادی که این کنترل را ندارند چقدر معذب هستند.اخیرآ فروشنده ای را دیدم که قسمتی از بدنش همیشه حرکت می کرد.دلم می خواست به او بگویم:«آیا می دانی اگر یاد می گرفتی که برای بیان چیزی که می خواهی بگویی به جای استفاده از همه بدنت،فقط از صدایت استفاده می کردی،چقدر ظاهر بهتری داشتی؟»کافی است که به افرادی که با شما گفتگو می کنند نگاه کنید که چقدر کمبود آرامش دارند.از شر تمام عادت های حرکت ناگهانی یا انقباض ماهیچه خلاص شوید.متوجه می شوید که حرکت های غیرارادی بسیاری می کنید.می توانید فقط با تمرکز فکر و گفتن: «دیگر این حرکتها را هم نخواهم کرد.» ،به سرعت این حرکتها را متوقف کنید.اگر عادت کرده اید که سر و صدا شما را ناراحت کند،فقط تمرین کنترل کنید.هنگامی که در محکم بسته می شود یا چیزی می افتد و غیره،فقط فکر کنید.اینها تمرین هایی است که با کمک آنها خود را بیشتر کنترل می کنید.تمرین های بسیاری از این قبیل در زندگی روزمره وجود دارد.هدف تمرین های قبلی به دست آوردن کنترل حرکت های غیرارادی ماهیچه ها و ارادی کردن کامل تمام اعمال شما است.ء

تمرین پنجم

این تمرین،ماهیچه های ارادی شما را تحت کنترل اراده در می آورد،بطوری که نیروهای ذهنی شما می تواند حرکت ماهیچه ای شما را کنترل کنند.صندلی خود را به میز نزدیک کنید و دست های خود را روی آن بگذارید.در حالی که پشت دست روی میز قرار دارد،مشت خود را ببندید و شصت خود را روی انگشتان قرار دهید.حالا مدتی به مشت خود خیره شوید،سپس آهسته شست خود را باز کنید و مانند موضوعی بسیار مهم تمام توجه خود را به این کار معطوف کنید.سپس آهسته انگشت سبابه خود و سپس انگشت های بعدی را یکی یکی به همین ترتیب باز کنید.پس از باز شدن تمام انگشت ها،عکس این عمل را انجام دهید.از انگشت کوچک شروع به بستن کنید و سپس همه انگشت ها را ببندید.سرانجام مشت شما مانند ابتدای کار بسته می شود و انگشت شست شما روی دیگر انگشتان قرار می گیرد.این تمرین را با دست چپ تکرار کنید.ابتدا با یک دست و سپس با دست دیگر تمرین کنید.با هر دست این تمرین را پنج بار انجام دهید.در مدت چند روز می توانید دفعات تمرین را به ده بار افزایش دهید.احتمال دارد تمرین های بالا شما را در ابتدا خسته کند،ولی انجام این تمرین های یکنواخت برای آموزش توجه،مهم است.این تمرین همچنین در کنترل حرکت ماهیچه ها مؤثر است.البته هنگام تمرین باید با دقت به حرکت دست توجه کنید،در غیر این صورت تمرین ارزشی نخواهد داشت.ء

تمرین ششم

دست راست را روی زانو بگذارید.انگشتان و شست خود به جز انگشت سبابه را ببندید.با انگشت سبابه به روبرو اشاره کنید.سپس آهسته انگشت خود را ازراست به چپ و بالعکس حرکت دهید.توجه خود را به نوک انگشت متمرکز کنید.می توانید انواع مختلفی از تمرین های مانند این را انجام دهید.ابداع تمرین های مختلفی از این قبیل آموزش خوبی است.نکته مهم این است که تمرین ها ساده باشد و توجه خود را کاملآ روی قسمتی که حرکت می کند،ثابت کنید.حین تمرین متوجه می شوید که توجه شما نمی خواهد تحت کنترل باشد و سعی می کند به سمت چیز جالب تری برود.همین قسمت تمرین ارزشمند است و شما باید توجه خود را کنترل کنید و نگذارید به موضوع دیگری منحرف شود.ء

ساده ولی بسیار باارزش بودن تمرین ها

ممکن است فکر کنید این تمرین ها ساده و بی ارزش هستند.اما قول می دهم که پس از مدت کوتاهی متوجه می شوید کنترل بسیار بهتری بر حرکت های ماهیچه ای خود،شیوه راه رفتن و رفتار خود دارید و درمی یابید که قدرت تمرکز شما بسیار بیشتر شده است و می توانید توجه خود را بر آنچه که می خواهید متمرکز کنید،که البته رسیدن به این مرحله بسیار ارزشمند است.ء

مغلوب و کنترل توجه ناسازگار و سرکش

فرقی نمی کند چه کاری انجام می دهید،تصور کنید آن کار مهمترین هدف شما در زندگی است.تصور کنید به جز کاری که مشغول آن هستید،هیچ چیز دیگر در دنیا برای شما جالب نیست.نگذارید توجه شما از کاری که مشغول آن هستید،منحرف شود.بدون تردید توجه شما ناسازگار و سرکش خواهد بود،ولی آن را کنترل کنید و نگذارید او شما را کنترل کند.وقتی توجه سرکش خود را مغلوب کنید،به موفقیتی بیش از آن چه در آن زمان فکر کنید،دست یافته اید.پس از آن بارها شاکر خواهید بود که یاد گرفته اید تمام حواس خود را روی موضوع مورد نظر متمرکز کنید.ء

حتی یک روز را بدون تمرین سپری نکنید

حتی یک روز هم بدون تمرین تمرکز بر هدفی آشنا و بی جاذبه،سپری نکنید.هرگز موضوع جالبی انتخاب نکنید،زیرا نیازمند توجه کمتر است.هر قدر موضوع کمتر جالب باشد،نتیجه بهتر خواهد بود.پس از کمی تمرین پی می برید که می توانید به صورت ارادی توجه خود را روی موضوعات بی جاذبه متمرکز کنید.ء

فردی مافوق طبیعی به نظر رسیدن

فردی که قادر به تمرکز است می تواند کنترل کامل جسم و ذهن خود را در اختیار بگیرد و ارباب تمایلات خود شود،نه برده آنها.وقتی بتوانید خود را کنترل کنید،دیگران را نیز می توانید کنترل کنید.می توانید اراده خود را طوری پرورش دهید که در مقایسه با کسی که فاقد قدرت اراده است،فردی مافوق طبیعی به نظر برسید.قدرت اراده خود را به روشهای مختلف بیازمایید.تا زمانی تمرین را ادامه دهید که اراده خود را تحت کنترل درمی آورید.به محض اتخاذ یک تصمیم پیش بروید و آن را به انجام برسانید.ء

به هیچ چیز جز عالی ترین قانع نبودن

هرگز به روحیه ای که می گوید:«نسبتآ خوب عمل کردم»،قانع نباشید.بلکه تمام تلاش خود را صرف کنید و به هیچ چیز جز عالی ترین قانع نباشید.هرگاه این روحیه در شما به وجود آمد،همان کسی شده اید که می خواستید باشید.ء

تمرین هفتم

وقت پیاده روی یا رانندگی در حومه شهر یا عبور از کنار باغ گل،روی رایحه گلها و گیاهان تمرکز کنید و ببینید چند رایحه را می توانید تشخیص دهید.سپس یکی را انتخاب و سعی کنید فقط آن را حس کنید.متوجه می شوید که این حس بویایی را بسیار قوی تر می کند.البته این تشخیص نیازمند دقت و توجه بسیار است.هنگام پرورش حس بویایی،نه تنها باید همه افکار غیر بوها را از ذهن بیرون کنید،بلکه باید تشخیص سایر بوها به جز بویی که روی آن تمرکز کرده اید را نیز از ذهن برانید.فرصت های بسیاری برای تمرین پرورش حس بویایی وجود دارد.در هوای آزاد به بوهای مختلف دقت کنید.درمی یابید که هوا مملو از بوهای مختلف است.ولی توجه خود را روی بویی که انتخاب کرده اید متمرکز کنید،طوری که استشناق مجدد این رایحه پس از سالها،تصویر شرایط و محیط این تمرین را به روشنی در ذهن شما زنده کند.هدف این تمرین ها افزایش توجه و تمرکز است و خواهید فهمید که از طریق آنها می توانید ذهن خود را کنترل و افکار خود را درست مانند حرکت دستتان کنترل کنید.ء

تمرین هشتم

دراز بکشید و کاملآ عضلات خود را شل کنید.به صدای ضربان قلب خود گوش کنید و به هیچ چیز دیگر توجه نکنید.فکر کنید چطور این عضو مهم،خون را به همه قسمتهای بدن پمپ می کند.سعی کنید واقعآ تصور کنید که خون،این مخزن شگفت انگیز را ترک می کند و از یک جریان مستقیم به شست پا می رسد.جریان دیگری را تصور کنید که به دستها و نوک انگشتان می رسد.پس از کمی تمرین واقعآ جریان خون را در بدن خود حس می کنید.ء

افزایش قدرت به میزان شگفت آور

اگر زمانی در بخشی از بدن احساس ضعف کردید،اراده کنید خون بیشتری به آنجا برسد.مثلآ اگر چشمان شما خسته است،تصور کنید خون از قلب می آید،از سر عبور می کند و به چشم ها وارد می شود.با این تمرین می توانید قدرت خود را به میزان شگفت آوری افزایش دهید.بعضی افراد به چنان کنترلی بر قلب خود دست یافته اند که واقعآ به مدت پنج دقیقه تپش قلب خود را متوقف کرده اند.البته این کار بی خطر نیست و افراد تازه کار نباید آن را تمرین کنند.ء

تلقین و تصوری برای قوی و سالم بودن

تلقین زیر،قبل از خواب و صبح پس از بیدار شدن،بسیار مفید است.به خود بگویید: «یک یک سلولهای بدن از زندگی به تپش آمده اند.تمام بدن من قوی و سالم است.» افراد بسیاری را می شناسم که از این طریق تا حد زیادی سلامت خود را بهبود بخشیده اند.شما همان می شوید که تصور می کنید.اگر در ارتباط با جسم خود،ذهن شما به بیماری فکر کند،بیمار می شوید.اگر خود را قوی و سالم تصور کنید،این تصور به واقعیت می پیوندد و شما سلامت خواهید شد.ء

تمرین نهم

روشی به نام روش آبی،در عین سادگی،در تلقین حس خواب بسیار مؤثر است.یک لیوان پر از آب زلال را در اتاق خواب خود روی میز بگذارید.روی یک صندلی کنار میز بنشینید و به آب درون لیوان خیره شوید و به آرام بودن آن فکر کنید.سپس خود را تصور کنید که وارد چنین حالت آرامشی می شوید.در مدت کوتاهی متوجه می شوید که اعصاب شما آرام شده است و آماده خواب هستید.گاهی اوقات برای تلقین خواب،تصور کنید خواب آلود شده اید.در این مورد نیز با تصور خود به عنوان شیء بی جانی مثلآ یک کنده توخالی در اعماق جنگلی خنک و آرام،بر شدیدترین بی خوابی ها غلبه کرده اید.کسانی که مشکل بی خوابی دارند،با انجام این تمرین ها برای خواب،متوجه تأثیر آنها بر آرام کردن اعصاب می شوند.فقط فکر کنید که مشکلی برای خواب ندارید و تمام ترس از بی خوابی را دور کنید.اگر این تمرین ها را انجام دهید به خواب می روید.تاکنون باید به مزایای تمرکز واقف شده باشید و از نقش مهمی که در زندگی بازی می کند،آگاه شده باشید.ء

تمرین دهم

خود را تحت نظر بگیرید و ببینید آیا عادت ندارید دست خود را حرکت دهید.با انگشتان خود به چیزی ضربه بزنید و یا سبیل خود را تاب دهید.برخی افراد عادت دارند پای خود را حرکت دهند،مثلآ مرتب پای خود را به زمین می زنند.در مقابل آینه بایستید و ببینید آیا عادت دارید اخم کنید و در پیشانی چین و چروک ایجاد کنید.دیگران را تماشا کنید و ببینید هنگام صحبت چقدر ماهیچه های صورت خود را حرکت می دهند.هر حرکت صورت که بر روی پوست چین و چروک ایجاد کند،باعث ایجاد دائمی چین و چروک در صورت می شود.از آنجا که صورت مانند پارچه ای ابریشمی است،می توانید بارها آن را تا و سپس صاف کنید.ولی اگر به تا کردن ادامه دهید،زمانی می رسد که صاف کردن آن غیرممکن می شود.ء

تمرین یازدهم

اگر عادت به نگرانی درباره امور بسیار جزئی دارید،فقط چند دقیقه روی آن تمرکز کنید تا ببینید چقدر این نگرانی ها غیر ضروری است.همچنین اگر عادت به تند مزاجی و عصبی شدن بر سر کوچکترین موضوع را دارید،بلافاصله وقتی در این وضعیت ها قرار گرفتید خود را کنترل کنید.شروع کنید به تنفس عمیق و بگویید: «من ضعیف نیستم،من ارباب خود هستم.» با این تلقین به سرعت خواهید توانست بر آن حالت غلبه کنید.اگر جزء افرادی هستید که با کوچکترین تحریک،از کوره در می روند و هرگز سعی نمی کنند خود را کنترل کنند،کافی است یک دقیقه به این موضوع بیاندیشید که آیا نفعی به حال شما دارد؟آیا چیزی از آن به دست می آورید؟آیا شما را مدتی از تعادل خارج نمی کند؟آیا نمی دانید که این عادت در وجود شما ریشه می زند و شما را در چشم اطرافیان خوار می کند؟همه مرتکب اشتباه می شوند،به جای عصبانی شدن در مقابل خطای آنها،فقط به آنها بگویید: «دفعه بعد بیشتر دقت کن.» این مطلب روی آنها اثر کرده و بیشتر احتیاط می کنند.ولی اگر مرتب از اشتباه آنها گله کنید،فکر درباره اشتباه،در ذهن آنها اثر می کند و احتمالآ در آینده بیشتر اشتباه می کنند.با آموختن تمرکز می توان به ناتوانایی در کنترل خویش غلبه کرد.بسیاری از شما که این مطلب را می خوانید ممکن است فکر کنید در مورد هیچ یک از این موارد شما مقصر نیستید.ولی اگر دقت کنید،احتمالآ پی می برید که مقصر هستید.در این صورت هر صبح با تکرار جمله های زیر کمک زیادی به خود می کنید: «من می خواهم امروز سعی کنم حرکات اضافه و بی فایده نکنم.برای موضوعات کوچک نگران،عصبی و خشمگین نشوم.قصد دارم آرام باشم و تحت هر شرایطی خود را کنترل کنم.بعد از این تصمیم قاطع دارم که خود را از تمام علائمی که نشان دهنده ناتوانی کنترل خویش است،رها کنم.» شبها اعمال خود در طول روز را سریع مرور کنید و ببینید تا چه حد هدف خود را کامل به واقعیت بدل کرده اید.البته در ابتدا چندبار مجبور می شوید به دلیل پیمان شکنی و عمل نکردن به این تصمیم خود را ملامت کنید،ولی ادامه دهید.به زودی درمی یابید که می توانید به هدف خود وفادار بمانید.تا زمانی که بتوانید کنترل خود را به دست بگیرید،تمرین را رها نکنید.مدتی لازم خواهد بود جمله فوق را صبح ها تکرار کنید و شبها رفتار خود را با آن هماهنگ کنید.به این کار مفید ادامه دهید تا وقتی که سرانجام عادت به کنترل خویش در شما طوری ثابت شود که اگر سعی هم کنید نتوانید آن را ترک کنید.افراد بسیاری به من گفته اند که این جمله و مرور روزانه اعمال،زندگی آنها را دگرگون کرده است.شما نیز با پیروی از این دستورالعمل ها متوجه تغییراتی در خود می شوید.ء

تمرین دوازدهم

روی یک آینه دو علامت هم سطح با چشمان خود بکشید و تصور کنید آنها چشم های انسانی است که به شما نگاه می کند.در ابتدا احتمال دارد کمی پلک بزنید.سر خود را حرکت ندهید و راست بایستید.تمام فکر خود را برای بی حرکت نگه داشتن سر متمرکز کنید.فکر دیگری به ذهن خود راه ندهید.سپس در حالی که سر،چشم ها و بدن خود را ثابت نگه داشته اید فکر کنید شبیه مرد یا زنی قابل اطمینان هستید،شبیه کسی که می توانند به او اطمینان کنند.قیافه ای به خود نگیرید که دیگران به محض دیدن بگویند:«از قیافه این شخص خوشم نمی آید.فکر نکنم بشود به او اعتماد کرد.»در حالیکه مقابل آینه ایستاده اید،تنفس عمیق را تمرین کنید.مطمئن شوید هوای تازه به میزان فراوانی در اتاق وجود دارد و شما با آن عملآ جشن گرفته اید.متوجه می شوید با نفوذ هوای تازه در تمام سلولها،ترس از وجود شما رخت می بندد و حس آرامش و قدرت جای آن را می گیرد.کسی که مانند مرد بایستد و ماهیچه های صورت و چشم خود را کنترل کند،همیشه توجه دیگران را به خود جلب می کند.این فرد هنگام گفتگو با اشخاصی که با آنها در تماس است بهتر می تواند آنها را تحت تأثیر قرار دهد.احساس قدرت و آرامشی می کند که باعث می شود افراد مخالف با او در برابرش سر تعظیم فرود آورند.پیش از شروع تمرین به ساعت نگاه کنید و اگر می توانید بیش از پنج دقیقه تمرین کنید.روز بعد روی صندلی بنشینید و بدون نگاه کردن به تصویر،روی آن تمرکز کنید و ببینید آیا می توانید جزئیات بیشتری از آن را به خاطر بیاورید.احتمالآ جزئیات بسیاری را به خاطر می آورید.شاید بهتر باشد روز اول همه موارد را یادداشت کنید و سپس کشفیات جدید را به لیست اضافه کنید.متوجه می شوید که این تمرین برای تمرکز بسیار مؤثر است.ء

تمرین سیزدهم

فکر کنید اگر هوا خنک بود چه حسی داشتید،سپس فکر کنید اگر هوا سرد بود چه حسی داشتید و باز فکر کنید اگر یخبندان بود چه حسی داشتید.در این حال شروع به لرزیدن می کنید.حالا درست به عکس این شرایط بیاندیشید.چنان تصویر روشنی از گرما در ذهن خود بسازید که بتوانید حتی در سردترین هوا،گرما را احساس کنید.می توان قدرت تصور خود را تا رسیدن به این مرحله آموزش داد.می توانید در مقابل تحمل کردن شرایط نامطلوب از این تمرین عملآ استفاده کنید.تمرین های بسیار خوبی مانند این تمرین را می توانید ابداع کنید.به عنوان نمونه اگر احساس گرسنگی و یا تشنگی می کنید و به هر دلیلی نمی خواهید چیزی بخورید،فکر نکنید که چقدر گرسنه یا تشنه هستید،بلکه فقط تصور کنید در حال تمام کردن غذایی مفصل هستید.هنگام حس درد نیز با فکر در مورد آن،درد را بیشتر نکنید بلکه کاری کنید که توجه شما به درد کمتر شود و درد را کمتر حس کنید.اگر به طور منظم این تمرین ها را انجام دهید،به زودی کنترل شگفت آوری بر چیزهایی به دست خواهید آورد که آسایش شما را مختل می کنند.ء

تمرین چهاردهم

روی صندلی راست بنشینید و کمر خود را صاف نگه دارید.یک انگشت را روی سوراخ بینی سمت راست بگذارید و فشار دهید.حالا یک نفس بلند و عمیق بکشید و در حالی که آرام نفس می کشید تا ده بشمارید و سپس انگشت خود را روی سوراخ بینی سمت چپ بگذارید و آرام نفس خود را در حالیکه در ذهن تا ده می شمارید،بیرون بدهید.این تمرین را با سوراخ بینی سمت چپ تکرار کنید.این تمرین را باید حداقل بیست بار در هر بار شستن انجام دهید.ء

تمرین پانزدهم

تمایل و علاقه که یکی از سخت ترین نیروها برای کنترل است،تمرین فوق العاده ای برای تمرکز برای شما فراهم می کند.طبیعی است بخواهید به دیگران بگویید که چه می دانید،ولی با کنترل این میل،قدرت تمرکز خود را تا حد عالی افزایش می دهید.به یاد داشته باشید هر چه برای رسیدگی به امور خود نیاز داشته باشید در اختیار دارید.وقت خود را با فکر در مورد شایعه پردازی مردم در مورد آن هدر ندهید.اگر از مشاهده ظاهر فردی،چیزی در مورد او به ذهن شما برسد که مثبت نیست به کسی نگویید،زیرا ممکن است بعدها مشخص شود که نظر شما اشتباه بوده است.ولی چه نظر شما درست باشد چه اشتباه،اراده خود را با کنترل میل خود برای بازگو کردن نظرتان به دیگران تقویت کرده اید.اگر خبر خوبی شنیدید،در برابر میل خود به فاش کردن آن به اولین کس که می بینید مقاومت کنید و از این کار سود ببرید.لازم است برای مقاومت در برابر میل به گفتن،تمام نیروی خود را متمرکز کنید.پس از این که حس کردید میل خود را کامل تحت کنترل دارید،می توانید آن خبر را به دیگران بگویید.اما باید بتوانید میل به فاش کرد خبر را تا وقتی که کاملآ برای گفتن آن آماده شوید،فرو بنشانید.اشخاص فاقد این قدرت کنترل،احتمال دارد چیزهایی بگویند که نباید بگویند و به این وسیله خود و دیگران را به دردسرهای غیر ضروری بیاندازند.اگر عادت دارید هنگام شنیدن خبر ناخوشایند دچار شوک شوید،فقط خود را کنترل کنید و آن خبر را بدون تعجب دریافت کنید.به خود بگویید: «هیچ چیز باعث نمی شود کنترلم را از دست بدهم.» تجربه خواهید کرد که کنترل،ارزش بسیاری در زندگی تجاری شما خواهد داشت.مردم به شما به چشم تاجری آرام نگاه می کنند و این ویژگی در موعد مقرر،سرمایه تجاری ارزشمندی می شود.البته حسی که باید نشان دهیم تابع شرایط است.بارها لازم می شود که هیجان زده شوید.اما همیشه مراقب فرصت برای تمرین کنترل خویش باشید. «کسی که به روح خود حکومت کند،بزرگتر از کسی است که به شهری حکومت می کند.»ء

تمرین شانزدهم

هیچ کس نمی تواند بدون متمرکز کردن افکار خود روی موضوع مورد نظر فکر کند.هر مرد و زن باید خود را آموزش دهد تا به وضوح فکر کند.بهترین تمرین،خواندن چند داستان کوتاه و سپس نوشتن خلاصه آنها در یک جمله است.مقاله ای در روزنامه بخوانید و ببینید در چند کلمه می توانید آن را خلاصه کنید.خواندن مقاله با هدف دریافت مطالب ضروری نیازمند تمرکز دقیق است.اگر نمی توانید آنچه را که می خوانید روی کاغذ بیاورید،می توانید اگر بخواهید آن را شفاهی بیان کنید.به اتاق خود بروید و مطلب را همانطور که برای شخصی بیان می کنید،تعریف کنید.متوجه می شوید که این تمرین ها و تمرین هایی مانند آن در پرورش تمرکز و یادگیری تفکر بسیار مناسب است.پس از چند تمرین ساده به مدت بیست دقیقه کتابی را بخوانید و سپس آنچه را که خوانده اید بنویسید.احتمالآ در اوایل نخواهید توانست جزئیات زیادی به خاطر بیاورید.ولی با کمی تمرین می توانید شرح خوبی از آنچه خوانده اید بنویسید.هر قدر دقیق تمرکز کنید،نوشته های شما دقیق تر خواهد بود.وقتی زمان محدود است بهتر است فقط یک جمله کوتاه را بخوانید و سپس سعی کنید کلمه به کلمه آن را بنویسید.وقتی در انجام این کار موفق شدید،دو جمله یا بیشتر بخوانید و به همین ترتیب عمل کنید.این تمرین در صورت ادامه تا تثبیت این عادت بسیار ثمربخش خواهد بود.اگر فقط از زمان فراغت خود برای چنین تمرین هایی استفاده کنید،قدرت تمرکز شگفت انگیزی کسب می کنید.درمی یابید که به منظور یادآوری همه کلمات در یک جمله،باید تمام افکار دیگر به جز آنچه می خواهید به یاد بیاورید را از خود دور کنید.کسب این قدرت بازدارنده به تنهایی زحمتی را که برای تمرین کشیده اید،جبران می کند.البته موفقیت در تمام وارد بالا تا حد زیادی بستگی به پرورش قدرت تصور دارد،مثلآ وقتی کتاب داستانی می خوانید و نویسنده از کوهستان نوشته است،تصور کنید کوهها از پس ابرها در مقابل شما نمایان می شود و رودها از زیر پای شما جریان پیدا می کند.ء

تمرین هفدهم

اگر عادتی دارید که می خواهید از شر آن خلاص شوید،چشم های خود را ببندید و تصور کنید خود اصلی و واقعی شما روبرویتان ایستاده است.حالا قدرت تلقین را امتحان کنید.به خود بگویید: «تو ضعیف نیستی،اگر

/ 2 نظر / 32 بازدید
اذر

سلام دستتون درد نکنه ممنون اگه امکان داره یک بخش برای معرفی وسایل اداری موجود در دفاتر بخصوص منشی ها وچگونگی کر با آنها بگذرید.

اذر

سلام دستتون درد نکنه ممنون اگه امکان داره یک بخش برای معرفی وسایل اداری موجود در دفاتر بخصوص منشی ها وچگونگی کار با آنها بگذرید.