# آکادمی_منشیگری،_باشگاه_منشی_ها_و_مسئولین_دفاتر،_کل

اصول مشاوره مدیریت تجزیه تحلیل، برنامه ریزی اجرا ی مشاوره مدیریت وظایف، انتظار

به نام او که همه هستی از اوست مشاور مدیریت اصول مشاوره مدیریت تجزیه تحلیل، برنامه ریزی اجرا ی مشاوره مدیریت وظایف، انتظارات، شیوه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

تربیت مسول دفتر و مهارت های منشی گری مدرن

کلاس های آموزشی کارگاه های کاربردی و اجرایی تربیت مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای و مدرن تربیت مسول دفتر و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 367 بازدید

آموزش مسئولین دفاتر

به نام خدا کارگاه آموزشی«مدیریت زمان»   سمینار یک روزه                               مدت زمان: 5/4 ساعت کلاس های آموزشی کارگاه های کاربردی و اجرایی تربیت مسئولین دفاتر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

آکادمی منشیگری، باشگاه منشی ها و مسئولین دفاتر، کلینیک منشیگری، دپارتمان مسئولین

آکادمی منشیگری، باشگاه منشی ها و مسئولین دفاتر، کلینیک منشیگری، دپارتمان مسئولین کلینیک منشیگری، دپارتمان مسئولین دفاتر   شما دوست دارید جز کدام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید