# تربیت_مسئولین_دفاتر

تربیت مسول دفتر و مهارت های منشی گری مدرن

کلاس های آموزشی کارگاه های کاربردی و اجرایی تربیت مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای و مدرن تربیت مسول دفتر و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 367 بازدید

آموزش مسئولین دفاتر

به نام خدا کارگاه آموزشی«مدیریت زمان»   سمینار یک روزه                               مدت زمان: 5/4 ساعت کلاس های آموزشی کارگاه های کاربردی و اجرایی تربیت مسئولین دفاتر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید